Kvíz o vakcíne Infanrix Hexa

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

Čo viete o najpoužívanejšej a "povinnej" detskej vakcíne? Otestujte svoje vedomosti pomocou 18-bodového kvízu. Postup: Najprv začiarknite svoju odpoveď, a potom si rozkliknite tlačítko so správnou odpoveďou. 1, Infanrix Hexa zahŕňa choroby:
a) osýpky, mumps, rubeola b) záškrt, tetanus, čierny, kašeľ, polio, haemophilus i.B, hepatitída B c) tuberkulóza
2, Koľko hlavných antigénov obsahuje?
a) 3 b) 6 c) 10
3, Očkuje sa vo veku:
a) 15 mesiacov b) 3, 5 a 11 mesiacov (spolu 3 dávky) c) 4 dni
4, Do plošného "povinného" očkovania bol zaradený v roku:
a) 1978 b) 2007 c) 2009
5, Účinnosť vakcíny bola hodnotená:
a) Prevažne meraním titrov protilátok b) Kvalifikovaným odhadom ÚVZ c) Vedeckými metódami EBM - kontrolovanou dvojitou slepou štúdiou klinickej prevencie chorôb
6, Ako dlho trvá prípadná ochrana z vakcíny voči ochoreniam?
a) doživotne b) podľa zložky, najmenej 20 rokov c) nevieme
7, Ako dlho po podaní vakcíny sa sledovali nežiadúce účinky počas testov bezpečnosti?
a) 3 dni + b) 3 týždne c) 3 mesiace
8, Aká časť vážnych nežiadúcich udalostí počas týchto testov bola uznaná ako "zrejme súvisiace s vakcínou"?
a) samozrejme všetky b) 12% c) 3% a menej
9, Obsahuje vakcína laktózu?
áno nie
10, Obsahuje vakcína produkty génového inžinierstva?
áno nie
11, Používajú sa pri výrobe vakcíny nádorové bunky?
áno nie
12, Obsahuje vakcína potenciálne karcinogénne (rakovinotvorné) látky?
áno nie
13, Ako dopadli testy vakcíny na karcinogenitu (riziko vyvolania rakoviny)?
a) dobre (vakcína nespôsobuje rakovinu) b) zle (vakcína môže spôsobiť rakovinu) c) testy sa neuskutočnili
14, Obsahuje vakcína 2-fenoxyetanol?
áno nie
15, Ako dopadli testy vplyvu vakcíny na plodnosť?
a) dobre (vakcína neovplyvňuje plodnosť) b) zle (vakcína môže znížiť plodnosť) c) testy sa neuskutočnili
16, Koľko hliníka obsahuje vakcína?
a) žiaden (hliník sa v detských vakcínach nepoužíva) b) 0,82mg c) 1,45mg
17, Pre aké veľké dieťa s oslabenými obličkami by mohla byť táto dávka hliníka ešte jedovatá pre mozog, nervovú sústavu a kosti?
a) 2kg b) 10kg c) 205kg
18, Cena jednej dávky vakcíny (uhrádzanej zdravotnou poisťovňou) je:
a) 44,33 € b) 22,11 € c) 11,50 €
Teraz si prečítajte kvíz ešte raz. . . . Naozaj by ste dali zaočkovať dieťa takouto "šetrnou" vakcínou? Skúste tento kvíz odporučiť svojmu lekárovi.

Správne odpovede (zhrnutie)

1b, 2c, 3b, 4b, 5a, 6c (chýbajú dvojité slepé placebom kontrolované dlhodobé klinické štúdie), 7a (v deň očkovania a 3 nasledujúce dni rodičia vypĺňali dotazníky so známymi nežiaducimi účinkami, do skončenia štúdie mohli ešte zaznamenať neuvedené nežiaduce účinky do diára), 8c, 9 áno (HIB,) 10 áno (HIB, HVB), 11 áno (IPV), 12 áno (formaldehyd, podozrivý 2-fenoxyetanol), 13c (z formálnych dôvodov - podľa CPMP/SWP/465/95 sa pre vakcíny skúšky karcinogenity/mutagenity nevyžadujú, ak žiadne podkladové médium alebo "aktívna zložiek" nie je podozrivá z karcinogenity, pričom za aktívne zložky sa považujú len samotné antigény; na ostatné prísady sa povinnosť testovania nevzťahuje), 14 áno, 15c (podľa CPMP/SWP/465/95, pri detskej vakcíne vraj nie sú potrebné), 16b (hydroxid hlinitý 0,95mg + fosforečnan hlinitý 1,45mg ≃ 0,82mg hliníka), 17c, 18a Odpovede si prosím overte z týchto oficiálnych zdrojov: 3.3.2010