Kto a ako rozhoduje o koróna-očkovaní?

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

Kto a ako rozhoduje o koróna-očkovaní?

Infektológ Pavol Jarčuška, člen poradnej komisie premiéra a konzultant Ministerstva zdravotníctva, poskytol rozhovor pre denník Postoj.1 Znepokojivé informácie, ktoré zverejnil, nás nútia klásť si otázky, či o očkovaní proti korónavírusu nerozhodujú hlasy fanatikov alebo farma-lobistov.


Podľa Pavla Jarčušku je v pláne zaočkovať 3 milióny Slovákov korónavírusovou vakcínou, pričom mediálna kampaň by mala začať už na jeseň. Poradná komisia už živo diskutuje o rozmanitých spôsoboch nátlaku pre tých, ktorí sa budú zdráhať očkovať.

  1. Fakty

1, Všetky 3 vakcíny, ktoré pripadajú do úvahy, sú ešte len v štádiu klinických skúšok, ktorých 3. fáza končí v apríli 2021 až novembri 2022.2

2, Tieto vakcíny sú vysoko experimentálne.

Nielen preto, že ešte nemajú ani ukončené základné klinické skúšky. Ide o vakcíny založené na úplne novej génovej technológii (mRNA resp. AdV-vektor), kde očkovaný človek je manipulovaný pomocou umelého genetického kódu. Takéto vakcíny neboli nikdy masovo použité u ľudí a môžu mať celkom nové, nečakané, vážne a dlhodobé nežiaduce účinky, ktoré sa v klinických skúškach nemusia odhaliť.

Výrobcovia sú si toho zjavne vedomí. Napríklad firma AstraZeneca už dosiahla dohodu s väčšinou európskych štátov o tom, že neponesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nežiaduce účinky. Člen vedenia firmy, Ruud Dobber, k tomu povedal: „Toto je jedinečná situácia, kde ako spoločnosť jednoducho nemôžme riskovať, že o … štyri roky vakcína ukáže nežiaduce účinky“.3

Do tretice, budú to vôbec prvé korónavírusové vakcíny v používaní. Pavol Jarčuška uvádza, že sa nebojí ich rýchleho vývoja, lebo nadviazali na vakcíny proti MERS, ktoré už boli „v pomerne pokročilom štádiu, bolo potrebné vykonať len pár detailov„. Faktom však je, že vývoj korónavírusových vakcín trvá už takmer 18 rokov (od výskytu SARS) a za ten čas sa nepodarilo vyvinúť účinnú a bezpečnú vakcínu – napr. zaočkované subjekty nielenže neboli chránené proti ochoreniu, ale naopak, po stretnutí s vírusom utrpeli rôzne ťažké ochorenia.4 5 Nejde teda o žiadne „detaily“ a renomovaní vedci žiadali, aby sa vakcína proti COVID-19 podrobila najprv dôslednému skúmaniu,6 čím celkom iste nemysleli uvedenie na trh ešte pred ukončením klinických skúšok. Aj keby sme chceli veriť, že sa zrazu za pol roka vyriešili všetky vážne problémy doteraz neúspešných vyvíjaných vakcín, musí sa to najprv nespochybniteľne preukázať.

3, Pre masové očkovanie neexistuje nijaký dôvod.

Ochorenie Covid-19 ohrozuje prakticky len ľudí s vážnymi sprievodnými problémami, zvyčajne nad 65 rokov, ktorí sa samozrejme môžu dať zaočkovať, ak budú mať záujem. Väčšina Slovákov však očkovanie nepotrebuje, tak ako nepotrebuje a ani nejaví záujem o zbytočné očkovanie proti chrípke (zaočkovanosť 5% vrátane lekárov).

4, Kolektívna imunita je falošné zdôvodnenie, ktorým Pavol Jarčuška obhajuje potrebu zaočkovať aspoň 60% Slovákov. Toto číslo je podľa nás absolútne vymyslené a nemá základ v žiadnom vedeckom dôkaze. Ešte totiž nie sú známe ani základné parametre účinnosti vakcíny, a už vôbec nie je preukázané, že by vakcína mala schopnosť brániť šíreniu ochorenia. Takáto vlastnosť totiž nie je samozrejmá; vakcína ju nemusí mať ani v prípade, že by účinne chránila pred ťažkým priebehom COVID-19. Korónavírus sa mimoriadne rýchlo množí na sliznici a protilátky tomuto šíreniu nemusia zabrániť. Inými slovami, v prípade infekcie, ochorenie budú pravdepodobne šíriť aj očkovaní ľudia.

  1. Možný scenár vývoja

Hrozí nasledujúci scenár vývoja: Očkovacia propaganda bude, bez akýchkoľvek dôkazov, presviedčať národ, že kto sa zaočkuje, ten už nebude pre ostatných rizikom; že očkovaním seba chránime slabých, atď. Komisia nám možno predstaví očkovanie ako podmienku či vstupenku do „normálneho života“ bez obmedzení, ktoré na nás predtým sama uvalila. Akýkoľvek prípadný objektívny či mediálny nárast výskytu ochorení propaganda následne pripíše za vinu neočkovaným, a tým zdôvodní nátlakové opatrenia a šikanu na donútenie k očkovaniu. Skôr či neskôr sa zverejní potreba preočkovania, či už pre krátku účinnosť vakcíny, alebo pre výskyt nových mutácií vírusu. Očkovanie bude napokon vynucované pravidelne a jediným víťazom bude výrobca vakcín.

  1. Ako pracuje poradná komisia?

Považujeme za predčasné až absurdné, že v situácii, keď chýbajú informácie o základných parametroch účinnosti a bezpečnosti vakcín, komisia už stanovuje ciele zaočkovanosti. Máme preto pochybnosti o tom, do akej miery je komisia vôbec kompetentná v danej problematike. Samotný Pavol Jarčuška v rozhovore preukazoval deficit vedomostí v oblasti nežiaducich účinkov očkovania.

Keďže komisia za týchto okolností vymýšľa už aj metódy, ako presvedčiť alebo donútiť viac než polovicu Slovákov zaočkovať sa vakcínou, ktorú väčšina z nich nepotrebuje, môže im spôsobiť nežiaduce účinky, a je navyše experimentálna, máme pochybnosti, aké záujmy vlastne komisia presadzuje.

  1. Záver

Masovú vakcináciu riadne neotestovanou vakcínou považujeme za hazard so zdravím našich občanov a žiadame preto:

1, Premiéra o verejné vyjadrenie, kto ponesie materiálnu a trestnoprávnu zodpovednosť za nežiaduce účinky, ak budú experimentálne vakcíny akýmikoľvek spôsobmi, priamo či nepriamo, vynucované na občanoch SR a ako budú odškodňované osoby poškodené očkovaním, keď celkom chýba príslušná legislatíva.

2, Úrad vlády, aby zverejnil zloženie poradnej komisie, ktorá má rozhodovať o očkovaní proti korónavírusu. Ak totiž ide o „Pandemickú komisiu vlády SR“, zverejnený je len jej tajomník.7 Národ má právo poznať mená tých, ktorí chcú z neho urobiť nedobrovoľných pokusných králikov.

3, Úrad vlády, aby zverejňoval zvukové a textové záznamy zasadnutí tejto komisie. Máme právo vedieť, akým spôsobom pracuje a na akom základe produkuje svoje závery, ktoré sa dotýkajú každého občana SR.

4, Médiá, aby objektívne informovali o ochorení a vakcíne. Veď možné nežiaduce účinky očkovania sa nebudú vyhýbať ani redaktorom a ich rodinným príslušníkom.

5, Úrad verejného zdravotníctva, aby, v záujme nastolenia spoľahlivého a objektívneho informovania verejnosti o závažnosti ochorenia, priebežne sprístupňoval údaje, a to v takej forme, aby sa dala jednoducho porovnávať úmrtnosť na pneumónie spôsobené korónavírusom voči úmrtnosti na pneumónie z iných jednotlivých príčin, a to aj voči porovnateľným obdobiam minulých rokov.

6, Imunológov, aby verejnosti vysvetlili vyhliadky masového očkovania proti korónavírusu vo svetle známeho javu tzv. sérotypovej výmeny; že masovým očkovaním proti súčasnému pomerne miernemu kmeňu korónavírusu môže vzniknúť priestor pre rozšírenie nebezpečnejších kmeňov a nárast vážnych ochorení. Ako príklad môžu poslúžiť neblahé následky plošného očkovania proti pneumokokom.

7, Ministerstvo zdravotníctva o pravdivé informovanie verejnosti o experimentálnej povahe vakcín.

Nadovšetko žiadame o otvorenú verejnú diskusiu.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.

IČO: 42126835 tlačová správa, 14.8.2020


O nás: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania o. z. vzniklo v roku 2007. Združuje vyše 100 rodičov, mnohí majú deti ktoré utrpeli následky po očkovaní. Našimi prvoradými cieľmi je informovať o danej téme, spolupodieľať sa na zmene legislatívy v prospech dobrovoľnosti očkovania a odškodňovaní obetí očkovania, pričom svoju činnosť sme rozšírili aj o ďalšie oblasti ochrany ľudských práv detí a rodiny.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na: kontakt@rizikaockovania.sk

Správa ako PDF dokument na stiahnutie


1Masívne očkovanie sa vo svete začne na jeseň. Kto ho odmietne, môže mať problém. Postoj.sk, 4.8.2020. https://www.postoj.sk/59121/masivne-ockovanie-vo-svete-zacne-na-jesen-slovakov-treba-presvedcit-kampanou

2Clinicaltrials.gov. NCT04470427, NCT04368728, NCT04400838.

3BURGER, L.;ARIPAKA, P.: AstraZeneca to be exempt from coronavirus vaccine liability claims in most countries. Reuters, 30.7.2020

4TSENG, CH. T. et al: Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus. PLoS One. 2012;7(4):e35421.

doi: 10.1371/journal.pone.0035421. PMID: 22536382. PMCID: PMC3335060

5ROBERTS, A. et al: Animal models and vaccines for SARS-CoV infection. Virus Res. 2008 Apr; 133(1): 20–32. doi: 10.1016/j.virusres.2007.03.025. PMCID: PMC2323511. NIHMSID: NIHMS44336. PMID: 17499378

6CALLAWAY, E.: Coronavirus Vaccines: Five Key Questions as Trials Begin. Some experts warn that accelerated testing will involve risky trade-offs. Nature Medicine, 20.3.2020. https://www.scientificamerican.com/article/coronavirus-vaccines-five-key-questions-as-trials-begin/

7https://www.vlada.gov.sk//pandemicka-komisia-vlady-sr/