JUDr. Krajníková: Zákaz vychádzania je možné vyhlásiť iba vo výnimočnom stave, a môže to urobiť len parlament!JUDr. Adriana Krajníková napísala komentár, v ktorom z Ústavy a ústavného zákona č. 227/2002 Z. z o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu odvodzuje, že zákaz vychádzania nemôže vyhlásiť vláda ani nariadením, nieto ešte uznesením. Takúto právomoc má iba parlament, a to vo výnimočnom stave, nie v núdzovom stave.