JUDr. Harabin: Trestné oznámenie pre mučenie

Súvisiace témy

JUDr. Štefan Harabin zverejnil ďalšiu právnu analýzu v ktorej argumentuje, že povinnosť nosenia rúšok je právne zmätočná a nulitná.

Nulitné je podľa neho aj uznesenie vlády o vyhlásení mimoriadnej situácie, pretože nie sú splnené zákonné parametre mimoriadnej situácie, a neprijímajú sa ani opatrenia smerujúce k ukončeniu mimoriadnej situácie.

JUDr. Harabin hovorí, že zdravý občan nemusí nosiť rúško a nemusí za to ani platiť pokutu; proti pokute sa má odvolať, v prípade písomného potvrdenia pokuty podať opravný prostriedok (žalobu) na krajský súd s pomocou advokáta a súd pokutu zruší.

Na adresu zrušenia doterajších výnimiek z nosenia rúšok JUDr. Harabin uvádza nasledovné:

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd:
Čl. 3 Zákaz mučenia

Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
Vyžadovať nosenie rúšok od učiteľov, ktorých práca spočíva v 8-hodinovej verbálnej činnosti, od detí a mládeže, od ľudí chorých na dýchacie cesty a s kožnými problémami, u ktorých sa predpokladá zhoršenie stavu, t.j. aby mali obmedzený prísun kyslíka a všeobecne zakazovať ľuďom vychádzať bez rúška, voľne dýchať počas dňa, znemožňovať im prístup do obchodov, lekární, škôl, dopravných prostriedkov, na otvorenú, resp. uzavretú verejnosť, alebo na hocijaké iné miesto, je bez najmenších pochybnosti zjavným mučením. Znalci z odboru zdravotníctva ľahko preukážu, čo spôsobí 8-hodinové obmedzenie prívodu kyslíka, počas aktívnej činnosti (práca, nakupovanie). Ide o sadizmus opečiatkovaný hlavným hygienikom.“
V závere JUDr. Harabin oznamuje: „Podávam preto trestné oznámenie na Mikasa, lebo vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil právomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje cudzie práva.“