Izraelská vláda potvrdila: očkovanie pravdepodobne spôsobuje zápal srdcového svalu, najmä u najmladšíchŠtúdia izraelského ministerstva zdravotníctva potvrdila, že vakcíny proti COVID-19 od firiem Pfizer a Moderna pravdepodobne spôsobujú zápal srdcového svalu (myokarditídu). Štúdia tak stanovila po vyhodnotení 275 hlásených prípadov. Riziko u očkovaných vyšlo štatisticky 25-krát vyššie než u ostatnej populácie, čo je naozaj ťažko označiť za „náhodu“; prof. Mevorach to zhodnotil ako „je tu veľmi pravdepodobná príčinná súvislosť, ja som presvedčený že súvislosť tu je.“ Zatiaľ nie je jasné, ako a prečo vakcíny túto komplikáciu spôsobujú.

Riziko sa týka najmä druhej dávky vakcíny a je približne od 1:3000 po 1:6000 očkovaní u mužov vo veku od 16 do 24 rokov. Väčšina prípadov mala mierny priebeh, avšak dvaja mladí ľudia zomreli. Je veľmi dôležité, aby si rodičia a okolie všímali príznaky ako bolesť na hrudi u mladých očkovaných, aby sa im včas poskytla liečba. Je za týchto okolností vôbec prínosné očkovať mladých ľudí experimentálnymi vakcínami? Názory odborníkov sa rôznia – niektorí držia líniu „vakcína má stále väčší benefit než riziko“, iní však o jej význame pochybujú.

Je znepokojivé, že myokarditída bola najčastejšia vo vekovej kategórii 16-19 rokov, ktorá bola dosiaľ najmladšia spomedzi očkovaných. Otvára to vážnu obavu, čo vakcína spôsobí u ešte mladších detí.

Hlásenia o myokarditíde dostala aj EMA v počte 107, avšak to je preto, lebo v Európe sa dosiaľ očkovalo len málo ľudí do 30 rokov. Keď sa hlásenia stanú častejšími, možno aj EMA bude nútená priznať súvislosť. Firma Pfizer zatiaľ tvrdí, že príčinná súvislosť dosiaľ nebola stanovená a že u očkovaných nezaznamenala vyšší výskyt myokarditídy.