Ivermektín – príbalové informácie z USAIvermektín je antiparazitikum s pozorovanými antivírusovými účinkami. Na Slovensku je k dnešnému dňu registrovaný len vo forme kožného krému určeného na liečbu ružovky (rosacea). V zahraničí sa ivermektín používa na liečbu ochorení spôsobených parazitmi ako sú svrab, mrle a iné.

Prečo tento článok?

V súčasnosti je veľký dopyt po ústnych prípravkoch s touto účinnou látkou na účely prevencie či liečby COVID-19, ktoré však nie sú registrované a na ktoré ministerstvo zdravotníctva vydalo dočasnú výnimku.

Na Slovensku je ivermektín stále iba na lekársky predpis a podľa medializovaných informácií, štát dosiaľ nezabezpečil dostupnosť prípravku v dostatočnom množstve pre ambulantnú liečbu, či dokonca aktívne bráni dovozu súkromnými osobami zo zahraničia kde je lacno a bez obmedzení dostupný, a ľudia v snahe získať tento liek si ho preto zabezpečujú rôznymi spôsobmi na vlastnú päsť, dokonca v podobe veterinárnych prípravkov.

Hoci ivermektín sa všeobecne považuje za pomerne bezpečný liek, obávame sa, že verejnosti nie sú dostupné dostatočné informácie o kontraindikáciách, spôsobe jeho použitia a nežiaducich účinkoch. Aby sme pomohli predísť možným prípadom predávkovania alebo nebezpečného užívania, vyhľadali sme informácie zo zahraničia. Najúplnejší je príbalový leták lieku Stromectol platný pre USA, ďalšie upozornenia sme doplnili najmä od liekov Vermact a Iverzine.

Dôležité upozornenia (bez nároku na úplnosť):


 • Ivermektín sa nesmie užívať pri precitlivelosti naň.
 • Nie sú dostupné štúdie o bezpečnosti u tehotných žien (mohol by poškodiť plod), ani u detí s hmotnosťou menšou než 15 kg (resp. mladších ako 5 rokov). Neodporúča sa v týchto prípadoch užívať.
 • Ivermektín sa mierne vylučuje do materského mlieka, a preto počas dojčenia (alebo do 2 týždňov pred ním) sa môže užiť iba v prípade, že prínos je vyšší než možné riziko.
 • Pre nedostatok údajov sa odporúča opatrnosť u pacientov starších než 65 rokov.
 • Bolo hlásené zriedkavé zvýšenie INR pri užívaní spolu s warfarínom.
 • Nesmie sa užívať spolu s liekmi proti mikrofiláriam, ako napr. dietylkarbamazín-citrát (DEC-C).
 • Nesmie sa súčasne užívať alkohol (a predpokladajme, že ani počas nasledujúcich 2 týždňov kým sa liek vylúči). (zdroj: Vermact)
 • Nesmie sa užívať pri poruchách centrálnej nervovej sústavy. (zdroj: Iverzine)
 • Je málo informácií o použití ivermektínu pri astme, poruche zrážanlivosti, meningitíde, oslabenej imunite, poškodení obličiek alebo pečene. Môže to byť rizikové alebo dokonca kontraindikované, preto nutné konzultovať s lekárom. (zdroj: Iverzine, Vermact)
 • Ivermektín môže interagovať s liekmi Anisidione, Aprepitant, Bosentan, Conivaptan, Darunavir, Palonosetron, Rufinamide, Tacrolimus. Konzultujte s lekárom. (zdroj: Iverzine)
 • Niektoré ďalšie zdroje uvádzajú, že sa ivermektín nesmie užívať s liekmi zvyšujúcimi energetickú aktivitu GABA, ako sú napr. barbituráty, kyselina valproová, benzodiazepíny.
 • Tieto zdroje tiež ako kontraindikáciu uvádzajú užívanie nejakých liečivých bylín, vitamínov a výživových doplnkov, ktoré žiaľ nie sú bližšie uvedené. Avšak, ako vieme, pri známych liečebných protokoloch na COVID-19 (I-MASK pre ambulantnú liečbu, MATH+ pre hospitalizovaných pacientov) sa ivermektín zvyčajne užíva s vitamínmi C, D, zinkom, kvercetínom, melatonínom, tiamínom (B1), takže prinajmenšom u tejto kombinácie sa dá predpokladať, že je pomerne odskúšaná.
 • V prípade nežiaducich účinkov, napríklad výrazného kožného výsypu, svrbenia, ťažkostí s očami apod, treba vyhľadať lekára, mohlo by ísť o alergickú alebo zápalovú reakciu.
 • Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky ako napríklad únava, závrať, znížený krvný tlak, bolesť hlavy, môže byť nebezpečné šoférovať alebo ovládať stroje ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť.

Dávkovanie

Ako príklad, liek Stromectin obsahuje 3mg ivermektínu v jednej tablete. Užíva sa nalačno, zapije sa primeraným množstvom vody. Pri liečbe strongyloidózy sa užije jediná ústna dávka nasledovnej veľkosti podľa hmotnosti pacienta:

15-24kg:   1 tableta po 3mg, t.j. spolu 3mg

25-35kg:   2 tablety po 3mg, t.j. spolu 6mg

36-50kg:   3 tablety po 3mg, t.j. spolu 9mg

51-65kg:   4 tablety po 3mg, t.j. spolu 12mg

66-79kg:   5 tabliet po 3mg, t.j. spolu 15mg

≥80kg:    0,2 mg/kg. To znamená, 2 mg na každých 10 kg hmotnosti. To znamená, pre 100 kg človeka celková dávka 20 mg.

POZOR!

Riadne si overte, aké je dávkovanie vášho prípravku, pretože obsah účinnej látky v jednej tablete sa môže odlišovať. Pre porovnanie, Vermact obsahuje až 12mg v jednej tablete, čo je bežná celková dávka pre dospelého, v jedinej tablete!

 

Tento článok vznikol v dobrej viere s účelom predísť ujme z nesprávneho použitia ivermektínu v súčasnej situácii nedostatku informácií. Článok však nenahrádza dokumentáciu k liekom, nie je jej doslovným prekladom, a ani NIE JE oficiálnym dokumentom schváleným ŠÚKL. Verme, že sa čím skôr objavia spoľahlivé oficiálne informácie v slovenčine.

Apelujeme na všetkých občanov: ak sa rozhodnete užívať ivermektín, konzultujte váš zdravotný stav a liečbu s vaším ošetrujúcim lekárom a nechajte sa poučiť o dávkovaní a ďalších náležitostiach! Liek pokiaľ možno radšej získajte bežným spôsobom v lekárni, na základe predpisu od vášho lekára, a oboznámte sa s pribaleným letákom.