Hovorme spolu 2 – 28.11.2021 – časť 2Pokračovanie diskusie Hovorme spolu 2.

Obsah: 00:00:00 – Predstavenie hostí a programu 1. 00:07:30 – Testovanie 2. 00:37:55 – Opatrenia 3. 01:08:00 – Prevencia a liečba 4. 01:43:30 – Očkovanie 5. 02:17:50 – Legislatíva 6. 02:38:45 – Dopady opatrení 7. 03:06:45 – Globálne súvislosti 03:35:00 – Koniec

 

Cez transparentný účet možné prispieť dobrovoľnou sumou na odvysielanie ďalších 8 diskusií – viac info tu https://youtu.be/E_H5v5Kqc4c IBAN: SK81 0900 0000 0051 8492 8681

BIC: GIBASKBX

ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE 🙂 Aktuálny stav príspevkov je verejne dostupný na https://www.transparentneucty.sk/#/uc…

HOVORME SPOLU – O INICIATÍVE | https://www.hovormespolu.eu/ Občianska iniciatíva bratov Matyinkovcov, ktorí spolu s ďalšími viac ako 50 signatármi a viac ako 7 tisíc ľuďmi podpísanými pod online petíciu poslali Otvorený list vedeniu RTVS so žiadosťou o realizáciu série 5 diskusií o aktuálnych opatreniach, vysielaných naživo v prime time, s pluralitným zastúpením odborníkov. Následne bol rovnaký list zaslaný aj ďalším 3 komerčným televíziám. RTVS ani komerčné TV neodpovedali, a tak bratia Matyinkovci zrealizovali jednu veľkú Online Diskusiu, do ktorej zakomponovali všetky podstatné témy, ktoré mali byť rozobraté v 5 samostatných diskusiách v RTVS, alebo komerčných TV! Pozvali do nej aj provládnych odborníkov – tí však na pozvanie nereagovali, alebo ho odmietli. Napriek tomu im bratia Matyinkovci dali v diskusii priestor formou ich verejne dostupných vyjadrení. Svojou neprítomnosťou však stratili možnosti reagovať na stanoviská iných odborníkov v diskusii. Výzva pre RTVS však naďalej trvá – až kým nedôjde k realizácii diskusií v priestore, ktorý je určený zákonom č. 532/2010 Z. z.

INFO PRE OSOBNOSTI: https://www.hovormespolu.eu/info-pre-… INFO PRE VEREJNOSŤ: https://www.hovormespolu.eu/info_pre_… ONLINE PETÍCIA: https://www.peticie.com/hovorme_spolu… Budeme radi, keď nás podporíte!