Hovorme spolu 2 – 28.11.2021 – časť 1Iniciatíva bratov Matyinkovcov – Hovorme spolu – odvysielala druhú diskusiu, tentokrát v rozsahu až 7-hodín, na tému COVID-19. To to je prvá časť.

OBSAH: – Začiatok 0:39:39 – Globálne súvislosti 0:43:55 – Testovanie 2:09:23 – Opatrenia 2:57:17 – Legislatíva 4:00:38 – Prevencia a Liečba 5:39:24

Časť 2 – tu: https://youtu.be/6Gfe1mhYe-w

HOSTIA:

 • Prof. MUDr. Hrušovský Štefan, CSc., Dr. SVS. – hepatológ, internista a gastroenteorológ, bývalý dlhoročný prednosta I. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava Dionýza Diešku, bývalý dlhoročný hlavný odborník MZ SR pre odbor hepatológia
 • Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. – imunológ a imunofarmakológ, vakcinológ, nanotechnológ a nanotoxikológ, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Vedoucí výzkumu a vývoje farmaceutické firmy C2P NEXARS
 • MUDr. Hana Zelená, Ph.D. – mikrobiologička a virologička, vedúca oddelenia virológie v Národní referenční laboratoře pro arboviry Zdravotního ústavu v Ostrave
 • MUDr. Ján Lakota, CSc. – internista, onkológ, hematológ a vedecký pracovník (biochémia, molekulárna biológia) z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV
 • MUDr. Igor Bukovský, PhD. – lekár, spisovateľ, Ambulancia klinickej výživy
 • JUDr. Marica Pirošíková – advokátka a bývalá zástupkyňa Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva
 • RNDr. Ján Baránek – politický analytik, majiteľ agentúry Polis Slovakia
 • MUDr. Radoslav Čičala – lekár v oblasti psychiatrie, Nemocnica s Poliklinikou Havířov
 • MUDr. Vladimír Kuric, DEAA – anesteziológ, Kardiochirurgická klinika Bad Neustadt Nemecko, King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Rijád, Saudská Arábia
 • Ing. Jana Tutková, MA – Centrum pre bioetickú reformu, expertka na rozvojovú politiku EU a OSN
 • Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová – farmaceutka, expertka na dokumentáciu a administratívu liečiv, bývalá pracovníčka MZ ČR
 • MUDr. Andrej Janco – Internista, diabetológ, metabológ, obezitológ. 14 rokov ordinár pre diabetológiu v Univerzitnej nemocnici v Košiciach z toho 6 rokov ako primár metabolickej JIS, prvej v SR, ktorú aj založil. Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov.
 • MUDr. Alena Jancová – pediatrička, detská gastroenterologička, hepatologička a odborníčka na výživu v súkromnej detskej gastroenterologickej ambulancii, bývalá gastroenterologička v Krajskej detskej nemocnici v Košiciach. Hlavná koordinátorka pre legislatívu a kontakt so zdravotnými poisťovňami v Slovenskej lekárskej únii špecialistov.
 • MUDr. Sandra Hanáčková – kardiológ a internista, Kardiologická ambulancia, Rimavská Sobota
 • MUDr. Etela Janeková PhD. – všeobecný lekár pre dospelých, internista, klinický farmakológ, znalec pre vnútorné lekárstvo a farmáciu, Zdravotnícke zariadenie InClinic, Bratislava
 • MUDr. Slavomír Šuch – internista, lekár internej JIS a urgentného príjmu v nemocnicach Čadca a Trstená a na oddelení urgentného príjmu v Martine
 • JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD. – advokát, advokátska kancelária Majerčák
 • MUDr. Juraj Mesík – analytik globálnych trendov a rizík, pracoval ako starší špecialista Svetovej banky vo Washingtone
 • JUDr. Martin Píry, PhD. – právnik, vedecký pracovník v oblasti správneho práva –
 • špeciálna spomienka in memoriam ThDr. René Balák, PhD. – morálny teológ, bioetik

VYSIELANIE VZNIKLO Z DAROV ĽUDÍ Viď transparentný účet: https://www.transparentneucty.sk/#/uc… ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE ?

———————————————– HOVORME SPOLU – O INICIATÍVE TU: https://www.hovormespolu.eu/ Občianska iniciatíva bratov Matyinkovcov, ktorí spolu s ďalšími viac ako 100 signatármi a viac ako 8 tisíc ľuďmi podpísanými pod online petíciu poslali Otvorený list vedeniu RTVS so žiadosťou o realizáciu série 5 diskusií o aktuálnych opatreniach, vysielaných naživo v prime time, s pluralitným zastúpením odborníkov. Následne bol rovnaký list zaslaný aj ďalším 3 komerčným televíziám. RTVS ani komerčné TV neodpovedali, a tak bratia Matyinkovci zrealizovali 28.10.2021 jednu veľkú Online Diskusiu, do ktorej zakomponovali všetky podstatné témy, ktoré mali byť rozobraté v 5 samostatných diskusiách v RTVS, alebo komerčných TV! Pozvali do nej aj provládnych odborníkov – tí však na pozvanie nereagovali, alebo ho odmietli. Napriek tomu im bratia Matyinkovci dali v diskusii priestor formou ich verejne dostupných vyjadrení. Svojou neprítomnosťou však stratili možnosti reagovať na stanoviská iných odborníkov v diskusii. Prvá diskusia vyvolala veľký záujem verejnosti, ktorá si vyžiadala ďalšie pokračovanie, aby bolo možné rozobrať jednotlivé témy dopodrobna a tak s podporou verejnosti a z darov ľudí vzniklo HOVORME SPOLU – Live Stream II. Výzva pre RTVS však naďalej trvá – až kým nedôjde k realizácii diskusií v priestore, ktorý je určený zákonom č. 532/2010 Z. z. INFO PRE OSOBNOSTI: https://www.hovormespolu.eu/info-pre-… INFO PRE VEREJNOSŤ: https://www.hovormespolu.eu/info_pre_… ONLINE PETÍCIA: https://www.peticie.com/hovorme_spolu… Budeme radi, keď nás podporíte!