Hovorme o vede 7 (12/2013) – Veda – neveda

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

V predošlých častiach sme v hrubých črtách naznačili komplikovanosť problematiky bezpečnosti vakcín a čitatelia iste už získali predstavu o tom, koľko podstatných informácií nám o očkovaní a jeho dôsledkoch chýba. Pozrime sa teda, ako sa s týmto nedostatkom vyrovnáva väčšina odbornej verejnosti.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 7 (časopis Dieťa 12/2013) – Veda – neveda.