Hovorme o vede 66 (2-3/2021) – Vakcíny proti COVID-19 – 1 – Podmienečné schválenie

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Do používania sa dostávajú vakcíny proti COVID-19. Pozrieme sa na to, o aké vakcíny ide a čo od nich môžeme očakávať.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 66 (časopis Dieťa 2-3/2021) – Vakcíny proti COVID-19 1) – Podmienečné schválenie.