Hovorme o vede 65 (12/2020-1/2021) – Liečba COVID-19. Na čo čakáme?Kontrolované štúdie priniesli koncom leta dôkazy o možnostiach účinnej prevencie, profylaxie i liečby COVID-19 pomocou vitamínov C a D. Namiesto ich rutinného využívania sme svedkami pasívneho čakania na vakcíny.

Bližšie o nich píše Mgr. Peter Tuhársky v časopise Dieťa – Hovorme o vede 65 (10-11/2020) – Liečba COVID-19. Na čo čakáme?

PDF verzia na stiahnutie.