Hovorme o vede 55 (4-5/2019) – Ochorenia a zaočkovanosť

11 mesiacov | 15 - 18 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Zhrnieme si údaje k infekčným ochoreniam. Tie nám pomôžu nielen posúdiť imunologickú situáciu, ale aj zorientovať sa ohľadom aktuálneho návrhu Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré chce neočkovaným deťom zabrániť v navštevovaní materských škôl.

Článok ukazuje presné informácie o skutočnej zaočkovanosti slovenskej populácie, ktorá je pre väčšinu ochorení hlboko pod hranicou 95%.

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 55 (časopis Dieťa 4-5/2019) – Ochorenia a zaočkovanosť.