Hovorme o vede 5 (10/2013) – Excitotoxicita

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

V minulých častiach seriálu sme sa venovali toxicite niektorých zložiek vakcín. Na toxicitu sa zvykne hľadieť ako na priamy dopad chemikálií na tkanivá tela, a je zjavné, že viaceré zložky majú potenciál vyvolať poškodenie nervovej sústavy, či už jednotlivo alebo spoločne. Donedávna však chýbal mechanizmus, ktorý by zjednocoval rozdielne typy vakcín. Týmto mechanizmom by mohla byť excitotoxicita.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 5 (časopis Dieťa 10/2013) – Excitotoxicita.