Hovorme o vede 49 (4-5/2018) – Pneumokoky 4 – Vieme, čo robíme?

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | Dôchodcovia | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Očkovanie proti pneumokokom sa vo všeobecnosti označuje za prospešné. Presadzuje sa pod zámienkou zníženia výskytu invazívnych pneumokokových ochorení a dokonca zníženia cirkulácie nebezpečných kmeňov pneumokoka a dosiahnutia „kolektívnej imunity“. Je však pôsobenie vakcíny skutočne také
jednoduché a jasne pozitívne?

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 49 (časopis Dieťa 4-5/2018) – Pneumokoky 4 – Vieme, čo robíme?