Hovorme o vede 48 (2-3/2018) – Pneumokoky 3 – Ktorá účinnosť?

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | Dôchodcovia | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Vakcíny proti ťažkým pneumokokovým infekciám sú zamerané len na niekoľko
vybraných kmeňov pneumokoka. Porovnáme si zloženie vakcín oproti slovenským podmienkam a ukážeme si, aké zložité je posudzovať ich účinnosť.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 48 (časopis Dieťa 2-3/2018) – Pneumokoky 3 – Ktorá účinnosť?