Hovorme o vede 47 (12/2017-1/2018) – Pneumokoky 2 – Slovenské reálie

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | Dôchodcovia | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Zavedenie očkovania proti pneumokokom na Slovensku sprevádzala neetická reklamná kampaň a možné konflikty záujmov.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 47 (časopis Dieťa 12/2017-1/2018) – Pneumokoky 2 – Slovenské reálie.