Hovorme o vede 42 (2-3/2017) – Sérologický prehľad

11 mesiacov | 11+ rokov | 13+ rokov | 15 - 18 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dospelí | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Sérologický prehľad je pozorovacia epidemiologická štúdia, ktorá slúži na zistenie, v akom stave je v bežnej populácii hladina protilátok proti vybraným ochoreniam. Pozrieme sa teda, ako to v praxi vyzerá.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 42 (časopis Dieťa 2-3/2017) – Sérologický prehľad.