Hovorme o vede 41 (12/2016-1/2017) – Kongres o autoimunite 3 – HPV vakcíny

Ostatné vakcíny

V dňoch 6. až 10. apríla 2016 sa v Lipsku (Nemecko) uskutočnil 10. medzinárodný kongres o autoimunite. Predsedal mu opäť profesor Yehuda Shoenfeld. Dcérskym podujatím bolo 4. medzinárodné sympózium o vakcínach.
Priblížime si obsah prednášok.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 41 (časopis Dieťa 12/2016-1/2017) – Kongres o autoimunite 3 – HPV vakcíny.