Hovorme o vede 40 (11/2016) – Kongres o autoimunite 2 – ASIA syndróm

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie

V dňoch 6. až 10. apríla 2016 sa v Lipsku (Nemecko) uskutočnil 10. medzinárodný kongres o autoimunite. Predsedal mu opäť profesor Yehuda Shoenfeld. Dcérskym podujatím bolo 4. medzinárodné sympózium o vakcínach.
Priblížime si obsah prednášok.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 40 (časopis Dieťa 11/2016) – Kongres o autoimunite 2 – ASIA syndróm.