Hovorme o vede 4 (9/2013) – Synergia ako nepriateľ

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie | Zloženie a princípy vakcín

Vakcíny obsahujú viacero podozrivých zložiek. Málo sa vie o ich samostatnom pôsobení na organizmus dieťaťa, no ešte menej o ich spoločnom pôsobení. Dostupný výskum ukazuje, že nebezpečnosť týchto látok je omnoho väčšia, keď
pôsobia v kombináciách.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 4 (časopis Dieťa 9/2013) – Synergia ako nepriateľ.