Hovorme o vede 33 (3/2016) – Poliomyelitída 5 – veľká dilema

11 mesiacov | 13+ rokov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Svetová zdravotnícka organizácia (angl. WHO) čelí dileme, akým spôsobom ďalej riešiť očkovanie proti poliomyelitíde. Ani jedna vakcína totiž plne nevyhovuje súčasnej situácii.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 33 (časopis Dieťa 3/2016) – Poliomyelitída 5 – veľká dilema.