Hovorme o vede 32 (2/2016) – Poliomyelitída 4 – živá vakcína

11 mesiacov | 13+ rokov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Na rozdiel od inaktivovanej vakcíny, živá vakcína proti poliomyelitíde (detskej obrne) zámerne obsahuje aktívny poliovírus. Ten je jej silnou a zároveň slabou stránkou.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 32 (časopis Dieťa 2/2016) – Poliomyelitída 4 – živá vakcína.