Hovorme o vede 27 (8/2015) – Záškrt 3 – vražedná politika

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dospelí | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Najčastejším argumentom propagátorov očkovania v súvislosti so záškrtom bývajú epidémie v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Analýzy poskytujú cenné informácie o tom, za akých podmienok sa môže v rozvinutých krajinách zrútiť zdravotný stav obyvateľstva.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 27 (časopis Dieťa 8/2015) – Záškrt 3 – vražedná politika.