Hovorme o vede 26 (7/2015) – Záškrt 2 – viac otázok ako odpovedí

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dospelí | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

V predošlej časti seriálu sme sa začali venovať záškrtu; ide o vážne ochorenie s vysokou smrtnosťou, pretože medicína dokáže účinne riešiť len niektoré komplikácie. V tejto časti budeme diskutovať o úlohe očkovania v histórii ochorenia a kontroverznosti „kolektívnej imunity“.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 26 (časopis Dieťa 7/2015) – Záškrt 2 – viac otázok ako odpovedí.