Hovorme o vede 25 (6/2015) – Záškrt 1 – ochorenie a vakcína

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dospelí | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Záškrt sa často používa ako príklad ochorenia, ktoré vymizlo vďaka očkovaniu a ktorého návrat údajne hrozí pri poklese zaočkovanosti. V našom seriáli sa pokúsime poodhaliť jeho tajomstvá a vyvrátiť populárne dezinformácie.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 25 (časopis Dieťa 6/2015) – Záškrt 1 – ochorenie a vakcína.