Hovorme o vede 24 (5/2015) – Osýpky 4 – eradikácia alebo liečba

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny | Súvisiace témy

Častým argumentom v diskusiách o očkovaní sú údajne neliečiteľné infekčné ochorenia, ktoré sa vraj podarilo odstrániť plošným očkovaním. Bežne sa spomínajú osýpky, preto sme sa im bližšie venovali aj v našom seriáli. Tému zakončíme problematikou snáh o ich eradikáciu a liečbu.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 24 (časopis Dieťa 5/2015) – Osýpky 4 – eradikácia alebo liečba.