Hovorme o vede 23 (4/2015) – Osýpky 3 – kolektívna imunita

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Častým argumentom v diskusiách o očkovaní sú údajne neliečiteľné infekčné ochorenia, ktoré sa vraj podarilo odstrániť plošným očkovaním. Často sa spomínajú osýpky, preto sa im bližšie venujeme aj v tejto časti, tentokrát z pohľadu hypotézy o kolektívnej imunite.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 23 (časopis Dieťa 4/2015) – Osýpky 3 – kolektívna imunita.