Hovorme o vede 22 (3/2015) – Osýpky 2 – historické súvislosti

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Častým argumentom v diskusiách o očkovaní sú údajne neliečiteľné infekčné ochorenia, ktoré sa vraj podarilo odstrániť plošným očkovaním. Často sa spomínajú osýpky, preto sa im bližšie venujeme aj v tejto časti, tentoraz z hľadiska
historického významu očkovania.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 22 (časopis Dieťa 3/2015) – Osýpky 2 – historické súvislosti.