Hovorme o vede 20 (1/2015) – Predvídajme postvakcinačnú autoimunitu

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie

Výskum autoimunity v súvislosti s očkovaním pokračuje. Skupina imunológov sa pokúsila zhrnúť súčasné poznatky o tom, komu relatívne najčastejšie hrozí v súvislosti s očkovaním vznik či zhoršenie autoimunitného ochorenia.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 20 (časopis Dieťa 1/2015) – Predvídajme postvakcinačnú autoimunitu.