Hovorme o vede 2 (7/2013) – Návnada: naša vlastná DNA

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie | Zloženie a princípy vakcín

Možno v medicíne aplikovať postup, ktorého mechanizmus účinku je neznámy? Možno ho vykonávať dokonca plošne, a to aj na malých deťoch? Ako dlho by sa vôbec také niečo tolerovalo? Správna odpoveď: pokojne vyše 80 rokov a stále nie je koniec.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 2 (časopis Dieťa 7/2013) – Návnada: naša vlastná DNA.