Hovorme o vede 19 (12/2014) – Čosi zhnité je v štáte dánskom 3

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Dôchodcovia | Nežiaduce účinky | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

Väčšina tvrdení, že očkovanie nesúvisí s epidémiou autizmu, sa zakladá na niekoľkých epidemiologických štúdiách vypracovaných na základe údajov z dánskeho psychiatrického registra. Zakončíme ich podrobnú analýzu.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 19 (časopis Dieťa 12/2014) – Čosi zhnité je v štáte dánskom 3.