Hovorme o vede 17 (10/2014) – Čosi zhnité je v štáte dánskom 1

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Dôchodcovia | Nežiaduce účinky | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

Väčšina tvrdení, že očkovanie nesúvisí s epidémiou autizmu, sa zakladá na niekoľkých epidemiologických štúdiách vypracovaných na základe údajov z dánskeho psychiatrického registra. Čo o týchto štúdiách vieme? Kvôli rozsahu témy ju rozdelíme na časti.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 17 (časopis Dieťa 10/2014) – Čosi zhnité je v štáte dánskom 1.