Hovorme o vede 16 (9/2014) – Manipulácie (takmer) bez konca

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Dôchodcovia | Nežiaduce účinky | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

Prvou zo štúdií CDC ohľadom kauzy ortuti vo vakcínach a autizmu bola retrospektívna kohortová štúdia Verstraeten et al. Ukážeme si, ako štatistickými úpravami v piatich kolách dozrela do svojej definitívnej podoby.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 16 (časopis Dieťa 9/2014) – Manipulácie (takmer) bez konca.