Hovorme o vede 14 (7/2014) – Nová štúdia o autizme …alebo nie?

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Dôchodcovia | Nežiaduce účinky | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

V máji publikoval žurnál Vaccine článok, podľa ktorého vakcíny nesúvisia s autizmom. Ako k tomu dospel a sú tieto zistenia hodnoverné?

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 14 (časopis Dieťa 7/2014) – Nová štúdia o autizme …alebo nie?