Hovorme o vede 13 (6/2014) – Rozpaky nad rubeolou

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Vakcína proti rubeole predstavuje jednu z najkontroverznejších vakcín súčasnosti. Jej rozpačitá účinnosť, spolu s použitím buniek pochádzajúcich pôvodne z umelého potratu pri vývoji a výrobe, predstavujú závažné etické problémy.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 13 (časopis Dieťa 6/2014) – Rozpaky nad rubeolou.