História očkovania, pozadie, ciele

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie

Iva Vranská Rojková

Historické poznámky

Postvakcinačná encefalomyelitída (zápal mozgu a miechy po očkovaní bola ako klinická jednotka známa už od čias Pasteurovej vakcíny proti besnote. Pred 50 rokmi sa deti očkovali až po 6. roku veku a neurologické ohorenia boli menej časté, než pri očkovaní vo veku, keď ešte nie je úplne dozretá krvno-mozgová bariéra. Niektoré vakcíny môžu byť neurotoxické a môžu spôsobovať vznik neurologických ochorení. Uvádza sa napríklad, že autizmus sa nevyskytoval v období pred spustením vakcinačných programov – nebol pozorovaný pred rokom 1940. Ochorenia v súvislosti s vakcináciou boli opísané mnohými autormi: encefalitýdy a myelitídy (zápaly mozgu a miechy), mentálna retardácia, Guillain Barré syndróm, lupus erythematodes, demyelinizácie, autoimúnna epilepsia a ďalšie ochorenia. V roku 1974 Zuckerman v časopise Nature upozornil na riziká očkovania proti hepatitíde B, ktoré môže spôsobiť autoimunitné reakcie. Prvá rekombinovaná DNA vakcína proti hepatitíde B bola schválená FDA v roku 1986. V roku 1988 Hilleman („otec“ vakcíny proti hepatitíde B) upozornil, že protilátky naviazané na hosťovské bunky (ich receptory) môžu vyvolať rovnaký typ odpovede, ako sa pozoruje pri autoimunitných ochoreniach. V roku 1996 bol na Novom Zélande zaznamenaný 60% nárast vzniku detskej cukrovky po zavedení očkovania proti hepatitíde B.

„Aj u nás (na Slovensku) v poslednom čase zaznamenávame podstatný nárast výskytu detskej cukrovky. Nebolo by seriózne preskúmať možnú súvislosť s týmto očkovaním?“ (citát z rozhovoru s poslankyňou NR SR Ľudmilou Muškovou: Zamlčované tabu – očkovanie, Kultúra, 18.5.2005).

V súvislosti s očkovaním proti hepatitíde B sa v odborných kruhoch registruje výskyt viacerých neurologických a očných syndrómov, zápaly kĺbov, zápaly ciev.

Globalizácia zdravotníctva

Nášmu spôsobu myslenia je úplne cudzia predstava, že by lekári a vedci presadzujúci očkovanie mohli ubližovať, ba dokonca vedome ubližovať, maličkým deťom, a to celoplošne a celosvetovo. Avšak treba poznať zákulisie tejto „hry“. Analyzuje ho vo svojej knihe doktor Kotok (podľa rozhlasovej relácie „Od srdca k srdcu“, 29. 9. 2005, Hlas Ruska).

Očkovanie detí iniciuje OSN. OSN rozširuje brožúru „Iniciatíva detských očkovaní. Strategický plán. Možnosti a šance. Perspektívy očkovania v 21. storočí.“ Iniciatíva detských očkovaní je „globálna koalícia organizácií spoločenského, vládneho i súkromného sektoru pracujúcich spoločne vrátane výrobcov vakcín. Toto je kolektívne internacionálne úsilie prostredníctvom nových vedeckých technológií zvýšiť ochranu pred nákazlivými chorobami a zabezpečiť dostupnosť detských očkovaní pre blaho všetkých detí sveta.“ Iniciatíva detských očkovaní, to nie je nová iniciatíva alebo organizácia, ale koordinácia síl. Medzi účastníkmi Iniciatívy detských očkovaní je Medzinárodná federácia plánovania rodiny. Má množstvo sponzorov, ktorí sú súčasne aj sponzormi Iniciatívy detských očkovaní:

    1. Fond Rockefelera Jeho zakladateľ (1913) sa zaujímal o medicínu a vo vakcinácii videl veľkú perspektívu. Jeho syn daroval pozemok na ktorom sa v súčasnosti nachádza generálny štáb OSN v New Yorku. Potomkovia Rockefelera zaujímali najvyššie posty aj v senáte USA a mali výborné vzťahy s OSN. Boli to biznismeni, ktorí smerovali svoje peniaze tam, kde tušili najväčší zisk, napríklad do výroby vakcín.
    2. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá určuje globálnu stratégiu ochrany zdravia, v ktorej stratégia všeobecného očkovania stojí na prvom mieste.
    3. Detský fond OSN, a.i.

Úlohou Iniciatívy detských očkovaní (IDO) je nielen zachovanie doterajšieho rozsahu očkovaní, ale aj zavedenie nových. Zavedenie viacerých vakcín sa nachádza v štádiu rozpracovania. IDO sa snaží o to, aby vlády všetkých štátov učinili z očkovania detí svoju hlavnú prioritu v oblasti ochrany zdravia. IDO manipuluje potrebu očkovania masívnou mediálnou kampaňou. Ak sú však vakcíny také efektívne, prečo je ich treba stále viac a viac proti stále novým chorobám? Prečo rastie výskyt alergií a iných ochorení?

Pred našimi očami prebieha globalizácia zdravotníctva, o postupoch a koncepciách sa nerozhoduje na národnej, ale na medzinárodnej úrovni a to tými silami, ktoré „modernizujú“ aj iné oblasti nášho života, napríklad školstvo. Namiesto ochrany zdravia dochádza k ničeniu zdravia. Je to dobre premyslený plán. Súčasne sa vymývajú mozgy prostredníctvom médií. Nie je to náhoda, je to súčasť plánu. Medikom sa vymývajú mozgy ešte v štádiu ich výučby na školách. A tak je 95% medikov presvedčených o nevyhnutnosti očkovania.

Vymývanie mozgov a najmä hlboké mlčanie o ohrozovaní zdravia detí očkovaním pozorujeme i na Slovensku. Prvou lastovičkou búrajúcou túto bariéru ticha je článok v časopise Kultúra (Zamlčované tabu – očkovanie, Kultúra, 18.5.2005), kde poslankyňa NR SR Ľudmila Mušková na otázku a ako je možné, že takéto informácie ostávajú utajované, že lekári rodičov nevarujú, odpovedala: „Téma očkovania je nepísané tabu. Akosi samozrejme sa predpokladá, že za rozhodnutiami stoja najerudovanejší odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorým zdravie svetovej populácie leží na srdci. O vyjadrenia týchto odborníkov sa potom opierajú lekárske kapacity jednotlivých štátov a týmto špecialistom zase veria pediatri zúčastňujúci sa školení o očkovaniach. Kto by spochybnil celý načrtnutý pilier povinnej vakcinácie, spochybnil by nielen erudovanosť lekárov, lektorov, kvalifikovaných špecialistov, ale vlastne aj dobrý úmysel na najvyšších miestach. A to je tabu.“

Pediatri sú teda podrobovaní školeniam, ktoré zabezpečujú všeobecne uznávané autority. Títo renomovaní prednášajúci si nedovoľujú spochybniť „fakty“, v duchu ktorých ich vyškolili na medzinárodnej úrovni „lektori OSN“.

Čo sa teda dá v tejto veci vlastne robiť? Na to tiež odpovedala citovaná poslankyňa: „Odmietnutím očkovania sa vystavujete riziku pokuty zo strany štátu a zazeraniu zo strany okolia. A čo sa dá v takto tabuizovanej veci robiť? Napríklad hovoriť o nej. Ale nie bez rizika. Istý odborník, ktorý raz verejne túto tému načal, si tým zničil kariéru. Sily spustené do pohybu búraním takéhoto tabu sú nesmierne – veď si uvedomme, že okrem iného, ide vo veci očkovania vo svetovom meradle o veľmi dobrý biznis pre niektoré firmy. Ale o otázkach, ktoré sa protivia ľudskému svedomiu, nemožno mlčať.“