Francúzsko neodporúča očkovať ľudí do 30 rokov vakcínou ModeRNANezávislá výskumná skupina EPI-PHARE potvrdila zistenia, že podávanie mRNA vakcín firmy Moderna súvisí so zápalovými ochoreniami srdca.

Vakcína je zrejme zodpovedná za spolu 150 prípadov zápalových ochorení srdca na milión dávok, najčastejšie po druhej dávke. To znamená, jeden z 6700 očkovaných mladých mužov môže utrpieť toto vážne, potenciálne smrteľné ochorenie, hoci u tých, ktorí boli hospitalizovaní, k úmrtiu nedošlo. U žien bol výskyt 37 na milión dávok.

Vezmime ešte do úvahy, že hlásený býva len zlomok skutočného výskytu nežiaducich účinkov.