Francúzske pokračovanie kauzy Pfizer/Prevenar 13

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | Dôchodcovia | Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

tlačová správa, 2. február 2011

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania je prvým a zatiaľ jediným občianskym združením, ktoré zastupuje občanov zvažujúcich možné prínosy a riziká očkovania, ako aj občanov poškodených očkovaním. Dlhodobo pozorne sledujeme celosvetové medicínske, ekonomické i praktické novinky v oblasti očkovania. Najnovšie zistenia a skúsenosti v prospech našich detí sa snažíme presadiť i do slovenskej legislatívy – napríklad sme sa zasadili za zrušenie zbytočnej BCG vakcinácie v 11. roku života.

mail: kontakt@rizikaockovania.sk
web: RizikaOckovania.sk


Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydáva nasledovnú tlačovú správu:

V januári médiá informovali o kauze vakcíny Prevenar 13, ktorú minister zdravotníctva Ivan Uhliarik schválil v rekordne krátkom čase. Na verejnosť sa dostali nadštandardné vzťahy ministra, jeho brata, ako aj niektorých členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSI) pri ministerstve zdravotníctva (MZSR), k firme Pfizer, výrobcovi vakcíny. Minister tvrdí, že postupoval v záujme zabezpečenia lepšej vakcíny pre deti, a MZSR tvrdí, že prípadné príjmy niektorých členov PSI za činnosť pre firmu Pfizer nie sú konfliktom záujmov pri vykonávaní funkcie.

Táto kauza našla v ostatných dňoch mimoriadne nepríjemnú medzinárodnú súvislosť. Francúzsky minister zdravotníctva Xavier Bertrand oznámil, že 76 liekov sa dostalo pod osobité sledovanie nežiaducich účinkov (tzv. plán riadenia rizík). Dohľad vykonávajú laboratóriá výrobcov, ktoré odovzdávajú výsledky agentúre pre bezpečnosť liekov (AFSSAPS), podľa šéfredaktora žurnálu Prescrire by však bolo lepšie, keby dozor spočíval na nezávislých odborníkoch, a balenia týchto liekov by mali byť označené jasným varovaním. Krok ministra je jednou z reakcií na škandál lieku Mediator, ktorý prednedávnom otriasol Francúzskom.

Medzi 59 doposiaľ zverejnenými „ostro sledovanými“ liekmi je aj nám už dobre známy Prevenar 13. Táto vakcína z francúzskej „listiny podozrivých“ je pritom od júla 2010 na Slovensku súčasťou plošného očkovania proti pneumokokom, povinného ako v jedinej krajine Európskej Únie. Francúzsky zoznam obsahuje aj ďalšie dve vakcíny silno propagované na Slovensku: Cervarix (GSK) a Gardasil/Silgard(Sanofi Pasteur Merck Sharp & Dohme). Ide o vakcíny proti ľudskému papillomavírusu (HPV), ktoré MZSR pretlačilo, napriek námietkam zdravotných poisťovní, do novely vyhlášky 273/2010 ako plne hradené poisťovňou, čo je podľa doterajších skúseností bežným medzikrokom pred zaradením medzi povinné očkovania.

Očkovanie týmito vakcínami sa pritom vykonáva v podstate „naslepo“ – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) nemá presnú evidenciu, ktoré z vyše 90 známych kmeňov pneumokokov spôsobujú na Slovensku vážne ochorenia. Nedá sa preto vylúčiť, že ide o iné kmene, než sú obsiahnuté vo vakcíne Prevenar 13. Podľa MZSR neexistuje analýza závažnosti ochorení spôsobených pneumokokmi. Zo správy Eurosurveillance z roku 2006 je však zrejmé, že výskyt bol už pred zavedením očkovania jeden z najnižších v Európe. Efektívnosť plošného očkovania za 10 miliónov EUR ročne je teda pochybná.

Pokiaľ ide o vakcíny proti HPV, tieto zahŕňajú len 2 z tých 15 kmeňov HPV, ktoré sa podieľajú na vzniku rakoviny krčka maternice, a ani v tomto prípade ÚVZ nemá presné údaje o pôsobení jednotlivých kmeňov HPV na Slovensku, napriek tomu MZSR už v roku 2007 navrhovalo plošné očkovanie, a tohto plánu sa zrejme stále drží.

Zavedenie povinného očkovania proti pneumokokom sprevádzali nevýrazné výsledky v oblasti infekčných ochorení, avšak v tejto časovej súvislosti sa takmer zdvojnásobil výskyt tzv. detskej cukrovky – zo 128 prípadov v roku 2008 na 228 v roku 2009. Príčinná súvislosť cukrovky s očkovaním je aj v zahraničí kontroverznou témou, ale slovenskí odborníci v tom majú úplne jasno – kategoricky ju odmietajú, dokonca v roku 2010 Štátny ústav pre kontrolu liečiv odporúčal lekárom, aby diabetes mellitus ani nehlásili ako nežiaduci účinok očkovania. Existuje pritom omnoho viacej chronických zdravotných problémov, ktoré časť lekárskych výskumníkov spája s očkovaním, preto je nutné ku každej vakcíne pristupovať veľmi obozretne.

Vznikajú veľmi vážne otázky. Súčasné hlasy za vyvodenie zodpovednosti vo forme odvolania ministra Uhliarika sú síce očakávaným politickým dôsledkom kauzy Pfizer/Prevenar 13, avšak samé osebe nepredstavujú žiadne zlepšenie absurdnej legislatívno-organizačnej situácie v slovenskom zdravotníctve. Ani prípadné odvolanie ministra nedáva žiadnu záruku, že sa podobná situácia nezopakuje, a nepredstavuje ani ochranu detí pred očkovaním potenciálne zbytočnými vakcínami, alebo dokonca vakcínami s otáznou dlhodobou bezpečnosťou.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania dlhodobo upozorňuje na potrebu zásadnej reformy systému, podobnej, aká sa pod vplyvom liekového škandálu pripravuje vo Francúzsku:
1, Nie je prípustné, aby sa osoby s finančnými či inými väzbami na farmaceutické firmy zúčastňovali procesu rozhodovania alebo dohľadu nad liekmi. Mali by byť zavedené povinné každoročné systematické previerky so zverejnenými výsledkami.
2, Súčasný model rozhodovania o povinnom očkovaní z pozície centralizovanej uzavretej inštitúcie (MZSR) bez účinných mechanizmov kontroly verejnosťou je neúnosný, totalitný a vytvára podmienky pre korupciu.
3, Slovensko potrebuje opustiť protiústavnú legislatívu o povinnom očkovaní a uplatniť demokratický model bežný vo vyspelých európskych krajinách – odporúčané, štátom plne hradené očkovanie, pri zabezpečení kvalitného vzdelávania lekárov, úplného informovania pacientov o výhodách i rizikách, a dôsledného evidovania nežiaducich účinkov, vrátane systému odškodňovania obetí očkovania.

Kým skupina úradníkov rozhoduje o vakcínach, ktoré „musíme“ dostať my a naše deti, a to dokonca aj bez nespochybniteľného zdôvodnenia tejto „povinnosti“, a kým Slovenská republika týmto spôsobom porušuje medzinárodný Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, nedá sa do budúcnosti vylúčiť, že si z nás a našich detí niekto urobí zlatú baňu a pokusných králikov.

Zdroje:
http://ekonomika.sme.sk/c/5719975/minister-uhliarik-zvyhodnil-pfizer.html

http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-liste-de-76-medicaments-sous-surveillance-publiee-sous-sept-jours-25-01-2011-1242585.php

http://www.leparisien.fr/societe/la-liste-des-59-medicaments-sous-surveillance-en-france-18-01-2011-1232869.php

http://www.drugsnews.org/list-of-the-59-drugs-under-surveillance-for-side-effects/

http://www.zzz.sk/?clanok=8824

http://ekonomika.sme.sk/c/5739398/vlada-nevie-preco-je-ockovanie-povinne.html

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo/downloads/euro-vac-policy.pdf