Fond pre odškodňovanie obetí očkovania

Nežiaduce účinky | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

tlačová správa, 28.1.2012

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. vyzýva MZ SR, VšZP, poslancov NR SR a ďalšie inštitúcie kompetentné konať, aby do riešenia krízovej situácii s povinným očkovaním zakomponovali vznik fondu na odškodnenie obetí očkovania. Vakcíny sa majú v horizonte dvoch mesiacov začať nakupovať hromadne z pozície VšZP. Žiadame, aby sa na VšZP vytváral fond, ktorý by slúžil ako štátna rezerva pre rodiny, v ktorých dôjde k poškodeniu zdravia alebo k úmrtiu v dôsledku povinného očkovania. Hneď v počiatkoch zavádzania systému žiadame prijať mechanizmus, ktorý by už v zmluvách s výrobcami vakcín vytvoril priestor na napĺňanie fondu, aby nebol zaťažený štátny rozpočet.  Neodmietame však ani iné riešenia napĺňania fondu.

Vznik takéhoto fondu a podpora zákona o odškodnení očkovania, ktorá v rámci hromadnej pripomienky získala 16.1. podporu 850 občanov, boli taktiež témami, ktoré zástupcovia združenia chceli riešiť 26.1. na zasadaní zdravotníckeho výboru. Prítomní poslanci z SDKÚ, strany SMER-DS, SNS a strany Most-Híd im vystúpenie neumožnili. Podporu získali len od SaS.