FLCCC: Stanovisko k falošným aktivitám autorít verejného zdravia a dezinformačnej kampani o ivermektíneAliancia FLCCC (Front Line Critical Care Alliance), medzinárodná expertná skupina špičkových lekárov a vedcov ktorá vyvinula účinné liečebné protokoly ochorenia COVID-19 (I-MASK+ a MATH+) vydala stanovisko, v ktorom už otvorene pomenovala zamietavé stanoviská verejných zdravotníckych autorít, napr. WHO, proti používaniu ivermektínu, ako cielenú kampaň proti účinnému lieku.

Názor, že farmaceutické firmy a niektoré zdravotné autority podnikajú kroky proti lacnej a účinnej liečbe COVID-19 sa už predtým objavili, a niektoré pozorované fakty aj mohli podporovať takýto názor, avšak dosiaľ išlo o hypotézu zaraďovanú medzi „konšpiračné teórie“. Prelomový význam stanoviska Aliancie je práve v tom, že takýto názor verejne a s odbornou precíznosťou sformulovali špičkoví, svetovo uznávaní lekári a vedci.

Aliancia v stanovisku najprv vysvetľuje, ako sa snažila prostredníctvom listov, odborných článkov a vedeckých štúdií diskutovať s autoritami a dokázať na odbornej úrovni, že negatívne postoje k ivermektínu sú neopodstatnené, a že ide o odskúšaný a účinný liek. Do diskusií sa snažili zapojiť aj ďalší odborníci, vrátane samotného vynálezcu ivermektínu, nositeľa Nobelovej ceny, profesora Satoshi Omura.

Aliancia však uvádza, že zo strany autorít neexistuje snaha o diskusiu, ani o hľadanie pravdy prostredníctvom odbornej metodiky a vedeckého pripomienkovania. Cieľom má byť len: zabrániť používaniu ivermektínu. Podľa Aliancie, za týmto účelom autority ignorujú vedecké poznatky alebo manipulujú dáta a zapájajú sa do dezinformačnej kampane.

Aliancia ďalej rozvinula analýzu rozhodovania panelu WHO o ivermektíne a dospela k názoru, že výsledok panelu WHO bol vopred daný v neprospech ivermektínu. WHO údajne cielene zúžila rozsah štúdií, ktoré použila pri vypracovaní stanoviska. Nasvedčovať tomu má, že protokol výberu podpornej literatúry nebol dopredu stanovený, a výber sa nakoniec odlišoval ešte aj od vlastného protokolu WHO Unitaid. WHO tiež označila dostupné štúdie za vedecky „slabé alebo veľmi slabé“, hoci systematický prehľad tímu WHO Unitaid ich vyhodnotil ako „stredne silné“, tak isto ako tím BIRD a ďalší nezávislí experti. WHO tiež údajne zámerne zo svojich úvah vynechala dôkazy o vzťahu dávka-výsledok (dose-response) – miera potlačenia vírusu priamo závisela od dávky ivermektínu, čo je vedecky silný dôkaz o účinnosti lieku. WHO GDG dokonca o ivermektíne ani nehlasoval, toto podivné rozhodnutie bolo založené iba na „konsenze“ panelu.

Týmito podivnými spôsobmi sa podľa Aliancie zabránilo prijatiu stanoviska, ktoré by viedlo k zavedeniu ivermektínu ako štandardnej liečby po celom svete.

Stanovisko WHO je podľa Aliancie vypracované v rozpore s rozhodovaním v iných prípadoch použitia u samotného ivermektínu, a to proti svrabu a strongyloidiáze.

Aliancia uvádza, že sú dve veľké bariéry proti používaniu ivermektínu:

  1. moderná štruktúra a funkcia niečoho, čo pracovne nazýva „Veľká Veda“
  2. prítomnosť aktívnej „Politicko-Ekonomickej Dezinformačnej Kampane“

Aliancia ďalej charakterizuje tieto bariéry. Veľká Veda má byť systém – konglomerát vzťahov a aktív farmafiriem, zdravotných stredísk, lekárskych časopisov, masmédií a sociálnych médií, ktorý vo výsledku vedie k potláčaniu nezávislého výskumu a k cenzúre informácií o jeho výsledkoch. Systém, ktorý pripustí iba lieky od veľkých farmafiriem.

Aktívna Politicko-Ekonomická Dezinformačná Kampaň má nastávať vtedy, keď nezávislý výskum skríži plány alebo ohrozí záujmy korporácií alebo autorít. Kampaň podľa Aliancie potom využíva viaceré schémy:

  1. falošný výskum s negatívnymi výsledkami
  2. zastrašovanie vedcov
  3. diverzia – vytváranie neistoty
  4. nákup kredibility cez aliancie s akademickými alebo politickými spoločnosťami
  5. manipulácie vládnych procesov na ovplyvnenie politík

FLCCC uvádza viacero údajných príkladov takýchto kampaní z minulosti. Ivermektín sa podľa toho stal rovnako nepohodlným pretože ohrozuje plány na masové očkovanie a patentované lieky; Aliancia menuje mnoho údajných prvkov kampane proti nemu, napríklad aj stanovisko EMA o „nedosiahnuteľnosti“ účinných dávok. Keďže Aliancia nenašla žiadne iné logické vysvetlenie pre tieto aktivity, hodnotí ich takisto ako súčasť dezinfo kampane.

Aliancia vyzýva odborníkov aj občanov, aby voči kampani zakročili, napríklad poukazovaním na dezinformácie, uvádzaním faktov, a odstránením akejkoľvek finančnej podpory firiem ktoré sa zapájajú do dezinformácií. Aliancia uvádza množstvo dokumentov pre podporu svojho stanoviska a zároveň podporu argumentácie proti dezinformáciám.