EuroMoMo – európske štatistiky úmrtnosti

Súvisiace témy

Projekt EuroMoMo zbiera informácie od národných štatistických úradov a zverejňuje ich vo forme zrozumiteľných grafických výstupov. Umožňuje tak napríklad porovnávať vplyv chrípkovej sezóny, alebo aj „pandémie“ na úmrtnosť, a to aj na úrovni jednotlivých štátov a vekových skupín.