Epidémia obrny v Sudáne spôsobená očkovaním

Nežiaduce účinky

Epidémia obrny prepukla v Sudáne podľa OSN kvôli očkovaciemu programu v Čade. Iróniou je, že týždeň predtým WHO vyhlásila Afriku za kontinent bez divého vírusu obrny.

K dispozícii je dokonca mapa ktorá ukazuje rozšírenie obrny prostredníctvom očkovania.

Na očkovanie rozvojových krajín sa používa živá orálna vakcína ktorá vedie k rozšíreniu vakcinačného vírusu obrny. Tento vírus môže v populácii mutovať a spôsobiť obrnu. Viac info k týmto záležitostiam v článku Hovorme o vede 33 (3/2016) – Poliomyelitída 5 – veľká dilema.