Dr. Seligmann: Odborné vyhodnotenie nežiaducich účinkov COVID vakcín firmy PfizerDr. Hervé Seligmann, izraelsko-luxemburský biomedicínsky výskumník a vyše 100 recenzovanými publikáciami, napísal odborné vyhodnotenie nežiaducich účinkov COVID vakcín firmy Pfizer. Určené je ako znalecký posudok pre súdne konanie kdekoľvek vo svete.

Zhodnotenie je podrobné. Poukazuje napr. na fakt, verejnosti málo známy, že krátko po očkovaní zvykne dochádzať k oslabeniu imunity, takže kým prebehne reakcia organizmu na vakcínu, človek býva zraniteľnejší voči infekciám.

Seligmann tvrdí, že protilátky vyvolané očkovaním budú z dlhodobého hľadiska spôsobovať autoimúnnu reakciu voči bunkám produkujúcim vírusový proteín a voči tkanivám, ktoré obsahujú proteíny ktoré ho pripomínajú.

Masové očkovanie môže pomôcť vyselektovať vírusové varianty odolné voči vakcíne, čo môže viesť ku katastrofe u očkovaných.

Zabudovanie vakcínovej RNA do genómu považuje za možné, odvoláva sa na Nobelovu cenu z roku 1976 ktorá preukázala, že v ľudskom genóme sa nachádzajú časti RNA retrovírusov, čo znamená, že takýto proces už v prírode prebehol.

Dr. Seligmann vypočítal, že aby benefit očkovania v podobe záchrany životov prevážil nad rizikami, muselo by očkovanie zabezpečiť dokonalú ochranu na aspoň 27 mesiacov, čo je nereálne. Znamená to podľa neho, že riziká vysoko prevyšujú nad benefitom.

U mladých ľudí do 20 rokov považuje riziko úmrtia v spojení s očkovaním za 20-krát vyššie než riziko samotného ochorenia.