Dr. Mesík reaguje na inkvizičné snahy ÚDZS a pripomína zlyhania vlády plagiátorovMUDr. Juraj Mesík poukazuje na inkvizičnú povahu vyšetrovania lekárov nepohodlných režimu zo strany ÚDZS. Pripomína tiež, ako zlé kroky a nečinnosť vlády podľa neho zodpovedajú za tisíce zbytočných úmrtí na COVID – na jednej strane „zákaz liečenia“ v ambulanciách, na druhej strane ignorácia preventívnej hodnoty vitamínu D.

Ukazuje tiež na tristné výsledky očkovania a na podivné kŕče v niektorých vysoko zaočkovaných krajinách, napríklad vláda Holandska (78 % zaočkovanosť) spúšťa tvrdý mesačný lockdown po tom, ako 3 týždne sústavne klesal počet prípadov. Dáva do kontrastu s Japonskom, kde je 1500-krát menej „prípadov“. Na záver sa pýta – kde urobili súdruhovia z EÚ chybu?