Dr. Mercola: Nevraživosť voči neočkovaným = davová psychóza. Ako zvrátiť temný vývoj psychiatricky postihnutej spoločnosti?„Keď vám policajt povie, že ste zločinec len preto, že nie ste očkovaný, viete, že ste sa dostali do temnej zóny nerozumu. Presne toto sa stalo 12.12.2021 v Nemecku.“

Dr. Joseph Mercola zverejnil článok, kde cituje závery belgického profesora Mattiasa Desmeta, že zmanipulovaní ľudia, ktorí považujú neočkovaných za nepriateľov a neľudí, sú v psychiatrickom stave vedomia – davovej psychóze alebo hypnóze.

Vedecký výskum, ako aj všeobecne dostupné informácie totiž jednoznačne hovoria, že aj očkovaní sa dokážu poľahky nakaziť a šíriť vírus. Neexistuje žiadny rozumný dôvod, vyčleňovať neočkovaných alebo ich vnímať ako hrozbu. Dôvod podľa Dr. Mercolu existuje len jeden – davová psychóza, čiže psychiatrický stav zmanipulovanej mysle.

Uvádza tiež záznam z konferencie, kde 94-ročný Marian Turski, ktorý prežil koncentračný tábor Osvienčim, vysvetľuje, že holokaust neprebehol zrazu a nečakane. Tyrania a genocída sa zavádzala postupnými krokmi, postupnými obmedzeniami a zákazmi, postupným vyčleňovaním skupiny ľudí zo spoločnosti. V súčasných obmedzeniach pre neočkovaných vidí hrozivú paralelu s dianím v Nacistickom Nemecku v 30. rokoch minulého storočia.

Dr. Mercola vidí nasledovné kroky ako jedinú možnosť, zvrátiť pád spoločnosti do novej tyranie a novej genocídy:

  • Šíriť pravdivé informácie aby sa oslabila sila propagandy a falošných obvinení. Môže to pomôcť čiastočne zhypnotizovaným ľuďom, aby sa vrátili späť k príčetnosti.
  • Scenáru strachu z vírusu, ktorý sa používa na formovanie psychózy, sa brániť poukázaním na strach z novej totality a apelom na pamäť ľudí, ktorí si pamätajú čas slobody. Aký svet zanecháme deťom?
  • Spájať sa s ďalšími nespokojencami, vytvárať skupiny, ktoré slúžia ako ostrov pre odpočinok a nabratie síl pre ľudí, ktorí by sa ináč cítili osamotení.
  • Budovať paralelné štruktúry, ktoré budú pôsobiť proti základom psychózy: zlým sociálnym väzbám, nedostatku zmyslu života, úzkosti a nespokojnosti, a frustrácii a agresii. Paralelná štruktúra môže byť druh podnikania, organizácie, technológie, hnutia alebo tvorivej činnosti, ktoré zapadá do totalitnej spoločnosti ale morálne sa jej vymyká. Čím viac funguje paralelných štruktúr, tým silnejšia kultúra zdravého rozumu sa sformuje.

Preklad do slovenčiny: Zvedavec.org

Upozornila: Infovojna.sk