Dr. Lipták: Smrtnosť vakcín proti COVID-19 vychádza u 12-30 ročných 3,5-krát vyššia ako smrtnosť na COVID

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

MUDr. Peter Lipták na svojom blogu zhrnul dostupné údaje. Na COVID-19 zomrelo spolu 20 ľudí vo veku 12-30 rokov, spravidla s rôznymi chronickými ochoreniami. To je úmrtnosť 20 na milión, čiže 0,002 %. U ľudí bez chronických ochorení alebo obezity je to prakticky 0. Dr. Lipták predpokladá, že u nerizikovej dospelej populácie je to veľmi podobné.

Po očkovaní proti COVID-19 je v EÚ hlásených 14000 úmrtí spomedzi 185000000 očkovaných osôb, čo predstavuje 75 na milión, čiže 0,0075 % čo je 3,5-krát viacej.

Podľa neho by v tejto vekovej kategórii mali byť očkovaní len ľudia s vážnymi rizikovými faktormi pre COVID-19, pre ostatných je riziko vakcíny väčšie než predpokladaný benefit.

V článku ďalej diskutuje o možných neznámych dlhodobých nežiaducich účinkoch očkovania. Apeluje na používanie účinných metód prevencie a liečby, ako vitamín D a ivermektín.