Dr. Lipták: Očkovanie je už 75-krát nebezpečnejšie než delta variant

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

MUDr. Peter Lipták sa pozrel na údaje z Británie a uvádza, že úmrtnosť COVID-19 je aktuálne od februára 1,1 osoba na milión a smrtnosť chorých je 0,1% ako pri chrípke, avšak podľa európskej databázy hlásení nežiaducich účinkov Eudravigilance je na každý milión zaočkovaných je ohlásených až 75 podozrivých úmrtí, a k tomu tisíce ďalších nežiaducich účinkov, aj vážnych.

Očkovanie tak podľa neho úplne stratilo zmysel.

Tomuto názoru nahráva aj vyjadrenie Vladimíra Krčméryho, že polovica úmrtí na COVID v Británii je u očkovaných. Ak vezmeme do úvahy, že priebeh ochorenia u delta variantu je omnoho miernejší než u predošlých variant, naozaj ťažko nájsť rozumné zdôvodnenie pre očkovanie.