Dr. Bukovský o novej štúdii o vitamíne D, a o zodpovednosti verejných činiteľov za zbytočné úmrtia na COVID-19MUDr. Igor Bukovský, PhD. vo svojom videu uviedol: „Zo španielskej Andalúzie pochádza výskum, publikovaný zatiaľ v preprintovej verzii veľmi prestížneho odborného medicínskeho časopisu British Medical Journal, z ktorého vyplýva, že podľa môjho názoru znovu zásadne pridáva na váhe názoru, že za tisíce zbytočných úmrtí ľudí na a s COVIDom 19 sú zodpovední hlavne, avšak nielen, títo ľudia:

  • Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
  • MUDr. Marek Krajčí
  • Mgr. Igor Matovič
  • PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
  • Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
  • doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
  • Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
  • MUDr. Peter Visolajský
  • MUDr. Peter Sabaka, PhD.“

Dr. Bukovský ďalej informoval, že v uvedenej štúdii užívanie vitamínu D (vo forme D3 a kalcifediol) počas aspoň 30 dní pred ochorením na COVID-19 významne znížilo úmrtnosť.

Dr. Bukovský o preventívnej hodnote vitamínu D hovoril už vo februári 2020, pričom v máji zverejnil už dostupné štúdie potvrdzujúce význam vitamínu D a ponúkol ich Prof. Krčmérymu. Ponúkol aj pomoc a spoluprácu v skúmaní hladiny vitamínu D na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19. Ponuka bola najprv prijatá, potom však odmietnutá a projekt sa nezrealizoval. Odborníci ani ministerstvo zdravotníctva nezabezpečili účinnú a bezpečnú prevenciu vitamínom D pre obyvateľstvo.