Dr. Bukovský: Brutalita a zaujatosť médií je dôvodom vypnúť ichMUDr. Igor Bukovský, PhD, vo svojom videu komentuje zúrivosť, s akou sa niektoré médiá pustili do boja proti otvorenej diskusii o riešení COVID krízy. Poukazuje na manipulačné techniky, nátlakové tvrdenia „drvivá väčšina vedcov hovorí“ apod…

Tí, ktorí verbálne žiadajú toleranciu, absolútne nepripúšťajú odlišný názor.

Inovatívny pojem: mzdochy