Doc. Drgonec o rúškach a konštantnom porušovaní ústavných práv občanov SR

Povinné očkovanie

Relácia internetového rádia Infovojna uviedla rozhovor s ústavným právnikom, ktorým bol doc. JUDr. Ján Drgonec, CSc. Rozhovor sa týkal amnestií, štátneho občianstva a od 22:00 najmä sústavného porušovania ústavných práv občanov SR.

„Dochádza tu k obmedzovaniu základných práv, a je to robené rafinovane, je to robené tak, aby ste si v podstate nepomohli s odvolávaním sa na Ústavu a s domáhaním sa svojich práv“

Od 1:34:00 je citovaný otrasný prípad pacienta, ktorý dostal srdcovú príhodu v štátom nariadenej karanténe.

1:48:00 Doc. Drgonec je presvedčený, že procesy a opatrenia, ktoré globálne prebiehajú, majú za cieľ nastolenie Nového svetového poriadku, a sú iba zastieracím manévrom.